Mardin Kalesi

Mardin Kalesi
Mardin Kalesi olarak da bilinen veya Kartal Yuvası olarak da bilinen tarihi yerin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, birçok medeniyete sahip olduğu bilinmektedir.
Şehrin üst kısmında inşa edilen Mardin kalesi, ilk inşaatından bu yana savunma amaçlı kullanılmıştır. Şu anda askeri üs olarak kullanıldığı için kaleye giriş yasaktır. Ancak fotoğraf çekmek ücretsizdir. Kaleyi fotoğraflamak için en iyi yer Zinciriye Medresesi. Bu medrese kalenin hemen altındadır.

Altunboğa Medresesi

Altunboğa Medresesi
Mardin’in Tekke ilçesinde Altunboğa Medresesi’nin yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Sekreter Ferdi’nin kayıtlarına göre; Melik Mansur’un veziri Altunboğa tarafından yaptırılmıştır. Medresenin mimari özellikleri göz önüne alındığında, 14. yüzyılın sonunda 14. yüzyılın başında yapıldığı anlaşılmaktadır. Altunboğa Medresesi artık yıkılmış durumda ve sadece çeşmesi sağlam.

Deyrulzafaran Manastırı

Deyrulzafaran Manastırı:
İsa’dan sonra 530 yılında inşa edilen Deyrulzafaran manastırı, muhteşem mimarisi ile herkesi büyülemek için yeterlidir ve üstelik Asur kilisesinin önemli merkezlerinden biridir. 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks patriklerinin 640 yıl boyunca ikamet ettiği yerlerden biriydi.

Deyrulzafaran manastırı Mardin’in 4 kilometre doğusunda, güzel bir dağın yamacında, Mardin ovasının tepesinde yer almaktadır. Üç kattan oluşan manastır, 5. yüzyılda farklı zamanlarda yapılan ilavelerle 18. yüzyılda bugünkü haline gelmiştir. Farklı zamanlarda yapılan ilavelere rağmen, manastırın bir zamanlar inşa edilmiş olması, bu ek binaları inşa eden mimarların ne kadar yetenekli olduğunu göstermektedir.

Tara Harabeleri

Tara Harabeleri:
Mardin’in güneydoğusundaki Nusaybin’e 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz köyünde bulunan Dara kalıntıları, bin yıllık tarihi ile turistleri şaşırtıyor.
Roma imparatoru İstanbul’un 394’te fethettiği ve başkent olduğu antik kent, yaklaşık 30 yıl önce keşfedildi. Roma antik kentinde ve savaşta öldüğü tahmin edilen 4 bin kişinin kemikleri olan mezarda, anıtsal yapılar öne çıkıyor.

Gece kolyesinden gece ve gece saati: Mardin

Gece kolyesinden gece ve gece saati: Mardin

Mardin tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hala izleri var. Bunun en güzel örneği Mardin sokaklarında yürürken Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konuşan insanları görebiliyor olmanız. Gece kolyeleri, Mardin için gündüz ve gece saatleridir. Bunun nedeni, geceleri yukarıdan Mardin’e baktığınızda bir gerdanlık şekli oluşması ve tüm tarihi güzelliklerin gündüz olması. Mardin’in bu tarihi güzelliği nedir?

Ailede mutluluk kuralları

Ailede mutluluk kuralları
– Öncelikle empati öğrenilmelidir.
– Saygı asla kesilmemelidir.
– Sevgi sözcükleri sık sık söylenmeli ve sevgi güçlendirilmelidir.
– Ortak hobiler edinilmelidir. (balıkçılık, bisiklet vb.)
– Kapıdan çıkarken, işe giderken ve gelirken, duruma bağlı olarak daima veda etmelisiniz.
– Mümkünse, özellikle akşam yemeği sırasında yemek yoksa, masa birlikte hazırlanmalı ve yenmeli ve bu işlem biraz uzatılmalıdır.
– Hastalık, doğum, işsizlik gibi duygusal değişikliklerde ve duygusal zorlukların yaşandığı zamanlarda, eşler birbirlerini kucaklamalı ve desteklemelidir.
– Aileler (erkeğin ailesi veya kadının ailesi) hakkında olumsuz eleştiriler ve yorumlar yoksa, kelimeler dikkatlice seçilerek bir sorun açıklanmalıdır. Bu eşler samimiyet ve güven sağlar, bunun tersi de geçerlidir.
– Aileler arasında ayrım gözetilmemelidir. Kız ya da erkek önemli değil.
– Ailelerinin her iki tarafının da ana ailenin içişlerine karışmasına izin verilmemelidir.
– Aile sırları ailede bırakılmamalı ve gereksiz yere paylaşılmamalıdır.
– İyi şeyler sık ​​sık hatırlanmalı ve olumlu şeylere odaklanmalıdır.
– Birbirinizi yönetebilmeniz gerekir.
– Kusurlar aranmamalıdır. Varsa, bir hata sürekli ele alınmamalı ve birlikte çözümler aranmalıdır.
– Karşılıklı duygu, düşünce ve hayallere saygı gösterilmeli ve önem verilmelidir.
– Birlikte bir araya gelmek ve çözüm aramak gerekiyor.
– Çiftler sık ​​sık özel ve duygusal bir hatırlatmada bulunmalıdır.

Yukarıda listelenen basit yaşam felsefeleri ile aile mutluluğu sağlamak oldukça basittir. Aslında, listelenen bu kurallar hem çok basit hem de mükemmel sonuçlardır. Ayrıca, sayılan tüm kurallar iyi, saygılı ve anlayışlı olma kurallarıdır. Gerçekten de, işin özü küçük bir saygı, biraz anlayış, biraz iyimserlik ve empatiyi birleştirerek oluşur. Bütün bunlar otomatik olarak sevginin temellerini güçlendirir ve aile mutluluğunu artırır. Burada mutluluğun şifresi çok basit ve huzurlu.

Ailede mutluluğun kodu

Ailede mutluluğun kodu

Aile, dünyadaki en küçük topluluk birimi ve en güçlü topluluktur. Ailede gücün nedeni ailenin mutluluğudur. Bir aile ne kadar bağlı ve mutlu olursa, güven ve güç o kadar büyük olur. Aile mutluluğu çok basit bir ifade gibi görünse de, temelde önemli kavramlar içerir. Aile mutluluğunda benzersiz kurallar ve uygulamalar vardır. Bu nedenle, evli olan herkesin mutlu ve huzurlu olduğunu düşünmek yanlış olur.

Ne yazık ki, aile mutluluğu her ailenin başarabileceği bir durum değildir. Bunun birçok nedeni var. Bazen küçük hatalar bile ailenin huzurunu altüst edebilir. Bu durum esas olarak karı koca tarafından kontrol edilmelidir. Eşler arasındaki kontrol ve bilinçsizlik, ailenin daha sonra parçalanmasına bile neden olabilir. Eşler birbirlerine saygılı ve uyumlu olmalıdır. Ancak, aile büyükleri de çok önemlidir. Başka bir deyişle, annelerin ve eşlerin babalarının tutumları ve görüşleri aileler arasında huzursuzluğa neden olurken, temel aile iç karışıklığa neden olabilir. Aslında, mutluluk için parola ailede yeterince kolaydır. Bazen bu felsefeyi sadece bir yaşam tarzına dönüştürmek zaman alabilir. Eğer ailede barış ve mutluluk için yapılacaklar takip edilirse, sorun yaşamak imkansız hale gelir. Bununla birlikte, burada zor olan, sadece bireyin bu kurallara uyması, hiçbir şey ifade etmemesi, aksi halde olumsuz bir sonuca sahip olabilmesidir. Bunun nedeni, çiftlerden biri çok bilinçli yaklaşırken, diğerinin olumsuz ve sorumsuz tutumları ve eylemlerinin olumlu olması, can sıkıntısına ve daha da cesaret kırıcılığa neden olmasıdır. Buradaki en önemli faktör çiftlerin gerçekten iki katına çıkması ve tüm kurallara uymasıdır. Bu karşılıklı süreç, aralarındaki bağı güçlendirir ve sevgiyi tetikler. Çünkü olumsuz bir şeyin olmadığı ortamda, tamamen güzel duygular meydana gelir ve huzur ve mutluluk artar. Aileye geliyoruz, mutluluğun temeli nedir, sırları nelerdir? Ailede mutluluğun sırları aşağıda listelenmiştir.

Spor oynayan çocukların artıları

Spor oynayan çocukların artıları
– Daha sağlıklı ve güçlü hale gelirler
– Gereksiz yağmalarla zaman kaybetmezler, çünkü enerjilerini olumlu bir çaba ile atarlar.
– Kendine güven çok yüksek
– Kolay adapte olurlar
– Grup çalışmasında daha etkili ve uyumlu olun
– İletişim ve iletişim becerileri çok daha iyi
– Spor yapan çocukların bilimleri henüz kanıtlanmamış olsalar bile çok daha akıllı ve başarılı oldukları görülmüştür.

Sporun çocuklar üzerindeki etkileri yukarıda açıklandığı gibidir. Spor gibi olumlu bir mesleğe sahip çocukların doğal enerjilerini değerlendiren ailelerin çocuklarına önemli transferler yaptıkları düşünülmektedir Kısacası, atomik karıncalar gibi enerjiyle dolu çocuklara sahip olmanın hem sosyal hem de sosyal kişisel.

Çocuklar için spor aktivitelerinin önemi

Çocuklar için spor aktivitelerinin önemi

Çocuklar evrendeki en aktif, enerjik ve neşeli canlılardır. Her çocuk koşma, zıplama ve sorun yoksa (hastalık, kalıcı sakatlık gibi) ayakta durmak gibi davranır. Bu davranışlar onlara zevk verir. Çünkü içlerinde sonsuz enerji var. Ruhlarının bu hareketliliğe ihtiyacı var. Gerçekten de, bu hareketlilik olmadan mutsuz hissediyor.

Çocuklarda bu sınırsız enerji bazen geri tepebilir ve olumsuz sonuçlar verebilir. Başka bir deyişle, kabuğunda kalamayan çocuk yeterince enerji atamazsa, vurmak ve kırmak gibi eylemleri de uygulayabilir. Bu, içlerindeki enerji deşarjının tamamen başarısız olmasıyla ilgili bir sorundur. Her çocuk belirli zamanlarda enerjisinin sınırlarını zorlar. Bu onların yapısında. Çünkü onların gelişimi böyle. Koşarak, eğlenerek ve çaba gerektiren şeyler yaparak, öğrenerek, deneyerek ve keşfederek gelişimini tamamladılar. İşte bu noktada anneler ve babalar rol oynamaktadır. Enerjisi yüksek olan çocukları spora hedefleyerek olumlu sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, çocukları kendilerine uygun herhangi bir spor etkinliğine yönlendirmek çok önemlidir. Bu nedenle, çocuğun boşa giden enerjiyle profesyonel bir spora ilgisi, çocuk için bir avantaj ve aileler için bir avantajdır. Bu nedenle, belirli spor aktivitelerine katılan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Çocukların spora nasıl ilgi duyduklarını, hangi izlenimleri verdiklerini görelim

Çığlığın çocuk üzerindeki etkileri

Çığlığın çocuk üzerindeki etkileri
– Çocukta uyuşukluğa neden olur
– Çocukta içe dönüklük oluşur
– Çocuğun dış çevre ile iletişimi zorlaşır ve hiç kurumaz.
– Çocuk duygularını ifade etmekte zorlanıyor
– Çocuk korku ve gerginlik durumunda
– Çocuğun ileri görüşlü davranış bozuklukları vardır (şiddete ilgi, kendine bağırmak, düzenli arkadaşlık eksikliği vb.)
– Çocuk duygusal karmaşıklık yaşar ve sevgi ile sevgi eksikliğini karıştırabilir
– Çocuk sürekli aşağılanma hissediyor ve duygularını bastırıyor
– Çocuk ebeveynlerine güvenli bağlanma duygusunu kaybeder ve belirli bir yaştan sonra ebeveyn-baba ilişkisi bozulur.

Bunlar, çocuklara karşı çığlık atmanın sonuçlarının en yaygın olanlarıdır. Bu sonuçlarla birlikte, birçok başka sonuç görüntülenir. Gerçekten, her etki her çocukta farklı boyutlarda gözlenmiştir. Bir etki yaşamı boyunca onu olumsuz etkilemişse, bir etkinin kişiliğine girdiği görülmüştür. Hala ruhlarında hiçbir zararı olmayan çocuklara bağırmak, kişiliklerinde olumsuzluk yaratmak, bir ebeveynin çocuk yetiştirirken düştüğü en büyük ihmal olmalıdır. Çocuklarla iletişim sakin ve özenli bir dille yapılmalıdır, onlara olumlu duygular iletin, böylece geleceğin farkında olan insanlar dünyamızı yönlendirecek ve her çocuğun ruhunda hiçbir yara açılmayacaktır.

Dost Siteler